Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Komu:
Predávajúci:Renegade24 s.r.o.
Adresa predávajúceho: Rastislavova 12, Nitra-Lužianky, 949 01
E-shop predávajúceho: https://sexihracky.eu/
E-mail predávajúceho: info@sexihracky.eu


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy        
Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie
Ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby).

Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom. Mali ste už 18 rokov?